Juhtimiskoolitused Loovusmajas

Blogi

Kommenteeri
Juhi ülesanne on juhtida koostööeeldusi koostöö suunas. Selleks, et üldse koostööeeldused tekiks tuleb juhil läbi organisatsiooni või meeskonna erinevate arenguetappide, ehitada üles aktsepteeriv ja usalduslik raamistik, mille toel saab hoogu inimeste spontaansus, loovus ja õppimisvõime.

Aktuaalseid teemasid on terve ports, millega juhtidel tuleb igapäevaselt toimetada, et ettevõte oleks atraktiivne sinu klientidele ja sinu töötajatele. Et töötajad oleksid haaratud, et nad oleksid energilised, pühendunud ja keskendunud.

Pidevalt peale tuleva uue teadmiste voo rakendamine, sõltub nii organisatsiooni kultuurist ja inimestest, nii erinevate tasemete juhtidest ja nende meeskonnaliikmetest ning nende koostööst.

Teinekord takerdub uute teadmiste või muutuste juurutamine meeskonnaliikmete vahelise ja erinevate meeskondade vahelise ebapiisava koostöö taha. Minu arvamus on, et koostöö arendamises on tegelikult alati ressurssi varuks, mida saab kasutada organisatsiooni arenguks. Või teistpidi võttes hea koostöö on eelduseks, et muutuvate tingimustega, olgu nendeks siis välised või sisesed, tullakse efektiivselt toime.

Nagu iga asjaga on ka koostöö arengus täita oma roll kõigis koostöös osalevatel osapooltel.

Juhi ülesanne on luua koostööd soosiv keskkond. Selleks, et üldse koostööeeldused tekiks tuleb juhil läbi organisatsiooni või meeskonna erinevate arenguetappide, ehitada üles aktsepteeriv ja usalduslik raamistik, mille toel saab hoogu inimeste spontaansus, loovus ja õppimisvõime.  

Juhi arengu kohapealt on edukriitiline küsimus võimu kasutamises. Kui võimu kasutamine seisneb ainult positsiooni võimus, ehk formaalses võimus mis on määratud ametijuhendiga, siis meeskond efektiivselt tööle ei hakka ja potentsiaal jääb kasutamata. Isiklik mõjuvõim, mille aluseks on eneseteadlikkus ja enesejuhtimise oskus, on see mille abil on juhil võimalik saavutada oma organisatsioonis ja oma meeskonnas tõhus koostöö.

Hästi toimivat meeskonda eristab lihtsalt koos töötavatest inimestest selged eesmärgid, kokkulepitud tegutsemiskava, selge vastutus protsessi ja tulemuse ees. Iga meeskonnaliige kannab vastutust oma rolli ja panuse eest. Ühtseks meeskonnaks kasvatakse.  

Juhtimiskoolituste kohta leiate täiendavat infot siit.

Toetamaks meeskonnaliikmete vahelist koostööd korraldame Loovusmajas Koostööpäevi, kus aitame meeskondadel endid avastada ja avada. Koostööpäeva kohta leiab lisainformatsiooni siit.  


Lisa kommentaar

Email again: