Muutunud ettevõtluskeskkonna väljakutsetega toimetulek nõuab meilt kõigilt muutustega kohanemist, oma tegevuste mõtestamist ja enese, inimeste ning ettevõtte arendamist ning ka julgust muutusteks.

Koolitus, mentorlus ja coachingu programm aitab luua selgust ja mõtestada ning leida uusi arengukohti nii enesearengu, meeskonnatöö ja ettevõtte/organisatsiooni tasemel.

Programm on sobilik: Ettevõtjatele, juhtidele, keskastme- ja meeskonnajuhtidele, ettevõtlus või juhi ambitsiooniga spetsialistidele.

Programm saab Nelja Valla Kogu ja Leader projektitoetust Covid-19 olukorra leevendamiseks suunatud meetmest ja sellest tulenevalt saame Saue (va. Saue linn, Kernu ja Nissi), Kiili, Harku ja Saku valla ettevõtetele/asutustele pakkuda 60% soodustust.

Kolm kuud kestev koolitus, mentorlus ja coachingu programm sisaldab:
  • Lühiloenguid, aruteluringe ja kogemuslugusid
  • 18 kontakttundi 10 liikmelises grupis Tagametsa Loovusmajas
  • kolme 1,5 tunnist individuaalset 1:1 coachingu sessiooni
  • Belbini meeskonnarollide testi, mis iseloomustab meie käitumiseelistusi

Programmi teemad ja aeg: 

1. moodul. 31. märts kell 13.00-16.00.

Sissejuhatus ja sisseelamine. Individuaalsete programmi eesmärkide sõnastamine. Belbini meeskonnarollide tutvustus. (lisainfo: https://belbin.ee/belbini-meeskonnarollid/ )

2. moodul. 14. aprill kell 13.00-16.00.

Fookus „mina ja minu tööroll“. Osalejate tugevused ja lubatud nõrkused Belbini meeskonnarollide aruannete tulemusel. Arengufookus töörollis, enese juhtimine ja enesehoid heas töö tegemise vormis.

3. moodul. 28. aprill kell 13.00-16.00. 

Fookus „Strateegia ja ärimudeli arendus“. Ärieesmärkide saavutamiseks strateegiliste valikute teadvustamine ja ärimudeli arendus eesmärkide ellu viimiseks.

4. moodul. 12. mai kell 13.00-16.00. 

Fookus „Organisatsiooni kultuur ja väärtused“. Millised on organisatsiooni kultuuri nähtavad ja jälgitavad elemendid ning nähtamatud ja raskesti jälgitavad kultuuri elemendid. Käsitleme nende mõju organisatsiooni argipäevale.

5. moodul. 26. mai kell 13.00-16.00. 

Fookus „Meeskonna juhtimine“. Kuidas luua toimiv ja tulemuslik meeskond. Arenguetapid meeskonnaks kasvamisel, kuidas luua koostööd soosiv keskkond.

6. moodul. 9. juuni kell 13.00-16.00. 

Kokkuvõtted. Edasiste tegevuskavade koostamine.

Miks valida koolitus, mentorlus ja coachingu programm?
  • Kombinatsioon erinevatest õpimeetoditest ja individuaalne lähenemine
  • Väike grupp võimaldab aktiivseid temaatilisi arutelusid ja kogemuste jagamist, mis soodustavad koos õppimist.
  • 60% soodustus Saue (va. Saue linn, Kernu ja Nissi), Kiili, Harku ja Saku vallas asuvatele ettevõtetele. Programm saab toetust Nelja Valla Kogu ja Leader projektitoetust Covid-19 olukorra leevendamiseks suunatud meetmest.
Investeering:
1250€+km. Nelja Valla Kogu piirkonna ettevõtetele 500€+km.

Koolitaja:
Madis Puhm
Superviisor ja coach – Meeskonnatöö arendaja
Belbini meeskonnarollide atesteeritud konsultant
Tagametsa Loovusmaja peremees. 

Täiendav info ja registreerimine: madis@loovusmaja.ee, tel. 5221127

Registreeru siin:
Email again: