Belbini meeskonnarollid

Belbini 9 meeskonnarolli - meie käitumiseelistused, tugevused ja nõrkused. 


Mida teadlikumad me endast oleme seda paremini tuleme toime erinevate olukordade ja muutujatega. Sama kehtib ka meeskonnas. Mida paremini tunned oma kolleege, seda sujuvam on koostöö ja seda paremini jõutakse toimivate lahendusteni.

Belbini meeskonnarollide aruanded annavad suurepärase võimaluse saada ülevaade nii iseenda, kui ka oma kolleegide käitumiseelistuste, meile iseloomulike tugevuste ja nõrkuste kohta.

Mida see annab?
Hea juht oskab rakendada erinevates situatsioonides erinevaid juhtimisstiili. Edu saadab juhti, kes oskab sobivaid juhtimisstiile kohandada ka vastavalt iga kolleegi tugevustele ja käitumiseelistustele. Kasutades Belbin meeskonnarollide  aruandeid saab organiseerida tööd vastavalt olemasolevale potentsiaalile. 

Väga detailse informatsiooni Belbini meeskonnarollide ja nende kasutusvõimaluste kohta leiate
siit.


Belbini meeskonnarollid on osa TIIMWERK™ retseptist, kus 100 päevaga küpseb teie tiim töövõimeliseks ja tõhusaks terviklikuks organismiks, mis on võimeline ühistöös oma ressursse maksimaalselt ära kasutama.
Vaata lähemalt madispuhm.ee